Cookies
Skip Navigation Links
Forside
Nyheder
Bestyrelsen
Håndbog
Landshold
Turneringer & Mesterskaber
Kontakt

GM 2008

Badminton GM afholdes i år i Nuuk

Løbende infoside for GM kan findes her .

Badminton GM afholdes, som vanligt i påsken.
Dette er i år i perioden 17.-22. marts i direkte forlængelse af Arvtiv Winter Games
.

Der arbejdes på at arrangere Hold GM til efteråret. Mere om dette ved GM!

Dommerkursus

I forbindelse med GM afholder forbundet Dommerkursus med Finn Nielsen og Ole Krogdahl som instruktører.

Vi kender Finn og Ole fra tidligere dommerkurser og senest som Referee og Asst Referee fra Air Greenland Islands Badminton Event 2007, som blev afholdt i Nuuk i oktober.

GBF betaler for rejse og bespisning under GM for deltagere veddommerkurset. Deltagere tilmeldes sammen med øvrige deltagere ved GM

TILMELDING TIL GM

På grund af ændring af rejsebetingelser og afholdelse af GM i Langrend og Håndbold i Nuuk i samme periode som Badminton GM er tilmeldingsfristen til GMden 15. februar.

Resultater fra Kredsmesterskaberne fremsendes til GBF, så seedning og programlægning til GM kan foretages.

RETNINGSLINIER TIL GM

GM-2008-imi ukiut atuutsinneqartussat / Aldersfordeling til GM 2008

ALDERSFORDELINGEN GÆLDENDE FRA SÆSONEN 2007 - 2008:

På seneste repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at aldersgrænserne skalfølge de gældende

regler for Grønlands Badminton Forbund.

For sæsonen 2007-2008 gælder følgende alderfordeling:

U15 - født i 1993 eller 1994

U17 - født i 1991 eller 1992

U19 - født i 1989 eller 1990

Senior - Alle der er født i 1988 eller før

Det er i øvrigt tilladt at deltage i en højere række end man er berettigettil!

Retningslinjer vedr. KM & GM i badminton 2008:

Det skal herved meddeles, at Grønlandsmesterskaberne i 2008 afvikles i Nuuk(17 – 22 marts)

Arrangører:

B-67 Badminton, Box 1616, 3900 Nuuk.

Kontaktperson Anni Damgaard, Mobil:554297, ad@polarseafood.gl.

Bolde:

U-15 og U-17 spiller med plastikbolde - Yonex 350 eller tilsvarrende.

U-19 og Senior spiller med fjerbolde -(Forza AF Tournament) . Der tages dogforbehold, såfremt

Leveringsmulighederne svigter.

Startpenge:

U-15: 40 kr.U-17: 70 kr. U-19 og Senior: Kr. 110,- Disse er for hvertilmelding i

single, double og mixeddouble. Betales før GM starter til B-67 Badminton.

Præmier:

Der uddeles præmier/medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver række samt Tuukkaq til vinderne hos seniores

fra GIF. Der er vandrepokaler i singlerækkerne.

Tilmelding:

Klubber som er medlemmer af GBF, kan tilmelde spillere til GM, såfremt dehar

været medlem i klubben i mindst 3 måneder. Klubberne opfordres til at tilmelde kredsmestre og sidste års GM-finalister. Oprykkere til ny række skal på ny kvalificere sig. Udover de nævnte må klubberne kun tilmelde absolutkvalificerede spillere, som har placeret sig blandt de bedste i KM. GBF harintet imod, at spillerne danner par på tværs af klubberne, og at dette er godkendt af spillernes klubber.

For spillere, der bor udenfor Grønland gælder følgende for deltagelse ved GM:
U15, U17 og U19:

Ungdomsspillere under badmintonrelateret skoleophold uden for Grønland harmulighed for at deltage ved GM for deres hjemklub. Spillere på andre skoleopholdskal kunne dokumentere at de er aktive indenfor badmintonsporten på et rimeligt niveau, for at kunne stille op til GM for deres hjemklub.

Seniorer bosiddende udenfor Grønland:

For seniorer gælder, at de skal være under uddannelse med støtte fra Grønlands Hjemmestyre eller være støttet af Team Grønland som badmintonspillere, for at kunne stille op for deres hjemklub.

Spillere undtaget af GBF stiller op for GBF ved GM.

Rejser til og fra GM er GBF uvedkommende, dog undtaget de spillere, som forbundet har udtaget.

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding skal foregå pr. e-mail til GBF gbf@greennet.gl og B-67 Badminton ad@polarseafood.gl senest 15. februar 2007 kl. 16.00.

GBF vil stå for alle billetreservationer i forhold til tilmeldingerne.

Holdledere:

Der skal være holdledere for hver klub. Denne kan evt. være en af spillerne. Lederen er kontaktperson til arrangørerne SAK og GBF og har ansvaret for spillerne fra afrejse til hjemkomst.

Økonomi GM:

På sidste rep. Møde blev GBF bedt om at lave nye tilskudsregler efter som der er kommet en ny række U-19. Nedenstående er baseret på et gennemsnits antaldeltagere til GM og antal medlemsregistreringer fra klubberne. Forbehold forændringer.

Rejse- og opholdsudgifter for 10% af medlemsantallet i hver klub kommer i en fælles pulje. GBF betaler 50%, (Der tages dog forbehold for ændringer af tilskud fra GIF, GM er højeste prioritet.) Der udregnes en gennemsnitspris pr. deltager i puljeordningen. Den arrangerende klub betaler 25% af denne gennemsnitspris pr. deltager.

Anslået gennemsnits pris: Kr. 3.000,- - 3.500,-

Klubberne betaler selv fuld pris for deltagere ud over de 10% af medlemstallet i klubben.

Den 20. februar 2008 vil foreløbig deltagerpris blive opkrævet.

Den endelige afregning skal foretages straks efter GM når endeligrejse-regnskab er modtaget fra klubberne.

Da der både er GM i langrend, håndbold og badminton i Nuuk opfordres alle til at finde privat indkvartering.

Ranglister:

Resultaterne af disse mesterskaber - KM- og ranglister skal sendes sammenmed

ovennævnte tilmelding til GBF. GBF udarbejder herefter rangliste til brug for GM turneringen.

Økonomi KM:

Kun bymestre er tilskudsberettigede til KM. Rejsetilskud i 2007 bliver 50%af billetudgiften. Der tages dog forbehold for ændringer af tilskud fra GIF. Den arrangerende klub afholder kost/logi for bygmestrene samt halleje. Evt. andre deltageres opholdsudgifter afholdes af den tilrejsende klub. Startgebyrbetales af alle deltagende spillere/klubber til arrangørerne. Privat indkvartering skal tilstræbes.

Tilmeldinger til KM og GM skal indeholde oplysninger om fødselsdage/år

Har du spørgsmål kan du altid kontakte GBF.

HUSK: At søge din kommune om hjælp til rejsen i god tid.

Ilulissat d. 10. februar 2008

Michael Kleist

Formand

Grønlands Badminton Forbund