Cookies
Skip Navigation Links
Forside
Nyheder
Bestyrelsen
Håndbog
Landshold
Turneringer & Mesterskaber
Kontakt

Nyhedsbrev november 2010

I dette nyhedsbrev handler det om emnet ”offensiv forbane i single” – nåbolden tidligt og højt på den forreste del af banen. Mille Kongstad er rigtiggod fra den bageste del af banen, derfor har hun i en periode arbejdet meget påat blive bedre på forbanen, f. eks. hvis hun har lavet en god angrebsclear,hvor hendes modstander efterfølgende dropper. Der er flere elementer i at værehurtig på den forreste del af banen:

1. Spillecentrum som generelt er langt fremme

2. Godt benarbejde frem ad banen efter slag fra bagbanen

3. God anticiperingsevne – det vil sige at kunne læse spillet og rykke fremlidt før end modstanderen faktisk har slået sit slag

Her kommer de første fire øvelser til emnet, hvor formålet er at kommehurtigt frem efter et godt offensivt slag fra bagbanen.

Øvelse 1

En oplægger (O) og en spiller (S) på hel bane.

O: lang serv, S lige angrebsclear, O lige drop, S netdrop/rullenetdrop –stop. S har fokus på at rykke hurtigt frem efter sin angrebsclear. U11-U13spillere server 50-100 cm foran den forreste baglinie. U15 spiller til denforreste baglinie, U17 og senior server ned i grøften. Denne forskel er der,for at vi lærer vores spillere det rigtige benarbejde fra starten. Vigtigt at Oefter serv står helt inde på midten i spillecentrum, så S kan presse O med sinlige angrebsclear. Det er nemmest at få succes, hvis der cleares ned til O’sbaghåndshjørne. Er O’s drop meget dårligt må S gerne tappe. Succeskriterie: Shar succes, når han/hun har temposkift i benarbejdet frem ad banen efter sinangrebsclear og når bolden højt i hovedhøjde. S må løbe næsten lige frem ogskal ikke ind på midten til spillecentrum.

Øvelse 2

En oplægger (O) og en spiller (S) på hel bane.

O: lang serv, S lige drop, O lige netdrop (dette skal slås i knæhøjde, så Sfår mulighed for at nå bolden højt), S netdrop/rullenetdrop – stop. S har fokuspå at rykke hurtigt frem efter sit offensive drop. U11-U13 spillere server50-100 cm foran den forreste baglinie. U15 spiller til den forreste baglinie,U17 og senior server ned i grøften. Denne forskel er der for at vi lærer voresspillere det rigtige benarbejde fra starten. Vigtigt at O efter serv står heltinde på midten i spillecentrum, så S kan presse O med sit lige drop.Succeskriterie: S har succes, når han/hun har temposkift i benarbejdet frem adbanen efter sit offensive drop og når bolden højt i hovedhøjde. S må løbenæsten lige frem og skal ikke ind på midten til spillecentrum.

Øvelse 3

En oplægger (O) og en spiller (S) på hel bane.

O: lang serv, S lige drop eller lige angrebsclear, O lige netdrop (detteskal slås i knæhøjde, så S får mulighed for at nå bolden højt) eller lige drop,S netdrop/rullenetdrop – stop. S har fokus på at rykke hurtigt frem efter sitoffensive drop. U11-U13 spillere server 50-100 cm foran den forreste baglinie.U15 spiller til den forreste baglinie, U17 og senior server ned i grøften.Denne forskel er der for at vi lærer vores spillere det rigtige benarbejde frastarten. Vigtigt at O efter serv står helt inde på midten i spillecentrum, så Skan presse O med sit første slag. Succeskriterie: S har succes, når han/hun hartemposkift i benarbejdet frem ad banen efter sit slag fra baglinien og nårbolden højt i hovedhøjde. S må løbe næsten lige frem og skal ikke ind på midtentil spillecentrum.

Øvelse 4 – næsten som øvelse 2, dog kører øvelsen som en sekvens, så de to spillereskiftes til at rykke hurtigt frem efter et godt offensivt drop

To spillere på hel bane (øvelsen bruger kun en ½ bane, dog er det vigtigtat spillerne efter clear søger ind i spillecentrum på singlebanen.

Spiller 1 (S1): lang serv, Spiller 2 (S2) lige drop, S1 lige netdrop (detteskal slås i knæhøjde, så S2 får mulighed for at nå bolden højt), S2netdrop/rullenetdrop, S1 lob, S2 clear, S1 drop, S2 netdrop, S1netdrop/rullenetdrop, S2 lob osv. Spillerne har fokus på at rykke hurtigt fremefter sit offensive drop. U11-U13 spillere server/lobber/clearer 50-100 cmforan den forreste baglinie. U15 spiller til den forreste baglinie, U17 ogsenior server/lobber/clearer ned i grøften. Denne forskel er der for at vilærer vores spillere det rigtige benarbejde fra starten.

I næste måneds nyhedsbrev kommer der flere øvelser til emnet ”Offensivforbane i single”. Der vil også blive uploadet videoklip med eksempler påbevægelse frem ad banen.

God fornøjelse med træningen.